Výbor MS Hubert

Na výroční členské schůzi pořádané dne 31.3.2013 v Malé Hraštici byl ustanoven nový výbor a revizní komise Mysliveckého sdružení Hubert Malá Hraštice. Poslední změny proběhly na podzim roku 2016, konkrétně ve složení revizní komise, počtu členů a stálých hostů.

Složení výboru:

předseda – Vladimír Kocourek

místopředseda +                                                                                                                                         brigádnický referent – Jiří Vitásek

hospodář – Petr Chlumecký

jednatel – Václav Dalešický

finanční referent – Petr Souček

kulturní referent – Petr Zamazal

střelecký referent +                                                                                                                                        kynologický referent – Milan Dvořáček

Složení revizní komise :

předseda revizní komise – Pavel Palan

člen revizní komise – Vladimír Hanzal

člen revizní komise – Vladimír Kubla