Výbor MS Hubert

Na výroční členské schůzi pořádané dne 30.3.2018 byly zvoleny nové orgány mysliveckého spolku, jmenovitě výbor MS, revizní komise a smírčí komise. O zveřejnění seznamu bude v dohledné době rozhodnuto.