Naše činnost

Náš myslivecký spolek  provozuje vskutku širokou škálu činností, o kterých bychom rádi informovali i navenek. Pro širší okolí jsou asi nejznámější naše dva myslivecké plesy, které jsou rovněž klíčovým příjmem pro další aktivity. Prakticky celoročně provozujeme voliéru pro odchov bažantů, kteří následně míří do volné přírody, aby podpořily stavy drobné zvěře, jež dlouhodobě klesají převážně pod vlivem narušování životního prostředí nejrůznějšími vlivy. V lednu 2017 byly opět po několika letech za podobným účelem, tedy s cílem osvěžení stavů drobné, obstarány a vypuštěny tři páry zajíců. Dlouhodobě se zapojujeme do vypouštění zvlášť chráněné koroptve polní. V létě 2019, stejně jako v několika letech předchozích, bylo do honitby vypuštěno celkem 200 ks koroptví, přičemž díky jejich označení reflexními kroužky máme možnost sledovat, zda a do jaké míry se ve volné přírodě uchytí. Aktivně se snažíme rozbíjet lány monokultur, a to jak vytvářením biopásů a mysliveckých políček, tedy ploch osévaných nikoliv za účelem sklizně, ale určených pro zvýšení úživnosti honitby a zlepšení životních podmínek zvěře. V lokalitě Na Kamenitém nad Starým Knínem jsme realizovali celkem dva zalesňovací projekty. Jeden lesík byl v průběhu roku 2016 již odplocen a začíná sloužit tomu, pro co byl původně zamýšlen. Primárně poskytuje zvěři kryt a potravu, sekundárně také zabraňuje zvyšující se erozi půdy v oblasti, kde je zemědělství provozováno na velkých lánech polí bez větrolamů a vsakovacích ploch. Ten druhý zatím vyžaduje pravidelnou péči v podobě dosazování a ožínání. Aktivně spolupracujeme i při jiných činnostech pořádaných dalšími subjekty. V minulosti jsme se několikrát zapojili do úklidu odpadu pořádaného OÚ Malá Hraštice. Spolu s dalšími místními spolky pravidelně zajišťujeme i oslavy Dne dětí.

Činností je tedy celá řada a rozprostřeny jsou do průběhu celého kalendářního roku. Rozsah svých aktivit jsme se rozhodli poměřit i s ostatními spolky a subjekty, a naše počínání bylo úspěšné. Komise pro ekologii Českomoravské myslivecké jednoty nás ocenila za soustavnou činnost směřující ke zlepšování životního prostředí pro zvěř jako Polní honitbu roku 2016.

V návaznosti na ocenění Polní honitba roku 2016  jsme byli ČMMJ osloveni s prosbou, zda-li bychom s naší činností neseznámili studenty 4 ročníku nejprestižnější univerzity v České republice, konkrétně přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška na Karlově univerzitě proběhla 15.ledna 2019. Na 84 snímcích byla opět s velkým úspěchem odprezentována činnost našeho spolku související se zlepšováním životního prostředí nejen pro zvěř. Studenti nečekali, že myslivci mohou ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, udělat pro životní prostředí tolik dobrého.

6.2.2019 byla uspořádána exkurze v naší honitbě pro studenty zahraničních středních škol, v rámci studijních výměnných pobytů.  Těmto studentům byly předvedeny  krajinotvorné úpravy realizované MS Hubert Malá Hraštice. Studenti byli zároveň seznámeni se zvyky a tradicemi v myslivosti.

27.9.2019 jsme v naší honitbě přivítali hosty ze semináře Správná praxe při zemědělském hospodaření zaměřeném na ochranu drobné zvěře,  který se konal den předtím v Plzni. 25.10.2019 nás navštívili hosté z téhož semináře  konaného o den dříve (24.10.2019) v Příbrami.                                                                                                Navštívili nás za účelem prohlídky naší honitby, jako demonstrační honitbu, ve které se aktivně snažíme zlepšovat životní prostředí pro zvěř.                                                                       https://www.rajce.net/a17223144

O naší činnosti se proslýchá i na vyšších místech a naše práce v honitbě je dávána za vzor například  v tomto videu  od ČMMJ.

http://https://youtu.be/rEqOtGoXHxY

3 komentáře: Naše činnost

  1. Barbora napsal:

    Páni, myslivci kteří jen neloví, ale i pečují. Moc pěkné

  2. Majka napsal:

    Pěkná práce, je skvělé že to takto prezentujete

  3. Fanda napsal:

    Držíme Vám palce!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *