Polní honitba roku 2016

Přihlašovatel: Petr Chlumecký
Název honitby: Myslivecký spolek HUBERT Malá Hraštice, Nová Ves pod Pleší
Lokalita honitby: K.Ú. Starý Knín, pozemky p.č. 920/2 (zalesněno v r. 2009) a 916/2 (zalesněno v r. 2015), Tyršova 107, 262 04, Nová Ves pod Pleší, okr. Příbram

Anotace: V návaznosti na aktivity MS související s vypouštěním zvlášť ohroženého druhu koroptve polní, jsme v r. 2006 začali s oslovováním majitelů pozemků s možností pronájmu jejich pozemků za účelem zřizování mysliveckých políček. K těmto aktivitám nás motivovaly i soudní spory se zemědělskou společností, kdy v období let 2002-2004 byly na naše MS podány žaloby na škody způsobené zvěří v celkové výši cca 450.000 Kč (náklady na právní zastupování byly ve výši cca 150.000 Kč). Postupně si tak naše MS pronajalo cca 12 ha zemědělské půdy za účelem osévání mysliveckých políček, roztroušených po honitbě. K těmto 12ti ha MS zakoupilo první pozemky v honitbě o výměře 6,2 ha. Finanční prostředky na nákup pozemků jsme získali za prodej odchycených zajíců. Vytyčením pozemků v terénu, které jsou ve vlastnictví MS a pozemků pronajatých, došlo zároveň k rozdělení obrovských lánů monokultur a alespoň k minimálnímu zpestření krajiny a zvýšení její úživnosti.

Myslivecký spolek je přihlášen jako zemědělský subjekt – aktivní zemědělec u SZIF. Vzhledem k tomuto opatření můžeme čerpat dotace na zalesnění zemědělské půdy, v minulém zemědělském období též na dotační titul biopásy. Na zalesněné pozemky navazují nesečené traviny (myslivecká políčka dle pravidel pro podporu vybraných mysliveckých činností), po obvodu v minulosti oseté biopásem o š. 12 m, od r. 2015 době pruhem jarní obiloviny. Oba vysázené lesíky byly v minulosti součástí cca 75 ha lánu monokultur zemědělských plodin. Vysázením lesíků jsme vytvořili významné krajinotvorné prvky s vyšším stupněm ekologické stability. Lesík vysázený v roce 2009 byl v roce 2016 odplocen a plní funkci krytu pro zvěř a ostatní živočichy. Lesík vysázený v r. 2015 zůstává zatím zaplocen (podmínka dotace). Oplocenky jsou též jedním z míst, do kterých poměrně s úspěchem vypouštíme již cca 20 let koroptev polní.

Lokalita při výsadbě 2009


Lokalita na podzim 2016


Projektant opatření a autor realizačního projektu

Projekty zalesnění na oba lesíky vypracoval po konzultaci s představami členů MS Hubert Malá Hraštice Ing. Zdeněk Mařík, odborný lesní hospodář, bytem polesí Svatá Anna, Dobříš 300, 26301, licence č. ŽP 6093/2005-iO, e-mail cindamarikova@seznam.cz na základě typologie ÚHÚL Brandýs nad Labem.

Dodavatelská firma

Lesík 920/2 výhradně členové MS, lesík 916/2 členové MS + firma Nakládal – zalesňovací služby

Náklady na realizaci

Lesík p.č. 920/2 cca 170 tis. včetně oplocenky

Lesík 916/2 zatím cca 210 tis. (včetně oplocenky – náklady se zvedly vzhledem k velkému suchu v r. 2015 a 2016, kdy muselo být dosázeno cca 2/3 sazenic původní výsadby).

V nákladech není promítnuta práce, kterou odpracovali každý rok členové MS při prvním vysazování lesíků, následném dosazování v dalších letech a každoročním velmi fyzicky náročné ožínání všech sazenic.

Financováno z vlastních zdrojů a následně uplatněna dotace SZIF – zalesňování zemědělské půdy. V ceně není zahrnuta cena za nákup pozemků (350.000 Kč)

Doba realizace

Lesík 920/2 – první výsadba 2009, dosazování 2010-11, každoroční ožínání všech sazenic 2009-2012 (cca 9 000 sazenic)

Lesík 916/2 – první výsadba 2015, dosazování 2016, každoroční ožínání všech sazenic 2015 a 2016 (cca 9.000 sazenic)

Políčka – každoroční náklady cca 40.000 Kč na přípravu půdy (orba, vláčení a setí + nájmy vlastníkům ve výši 2.000 tis/ha) a na osivo pro biopásy (od r. 2009 do r. 2014) od r. 2015 na obilné pruhy o výměře cca 3 ha a jetelotravní políčka o celkové výměře cca 14 ha (nejen u lesíků) ale po celé honitbě – financováno z plateb SAPS (na plochu) od SZIF a z plateb MZe na podporu vybraných mysliveckých činností – zakládání políček pro zvěř.

Roční náklady na myslivecká políčka a biopásy: 40.000 Kč, od r. 2008 – 2016 celkem 360.000 Kč. Celkové náklady činí 740.000 Kč.

Technické parametry

Myslivecká jetelotravní políčka roztroušeně v celé části honitby. Ve většině případů jsou po obvodu jetelotravních políček, ponechaných „na divoko“ osety obilné pruhy o š. 12 m (do r. 2014 biopásy). Celková výměra jetelotravních ploch cca 14 ha, celková výměra obilných pruhů cca 3ha.

K těmto výměrám lze ještě započítat 6,2 ha obhospodařovaných mojí osobou (Petr Chlumecký), kdy jako zemědělec veškerou úrodu nechávám pro zvěř (do roku 2014 jsem na mnou obhospodařovaných plochách oséval pouze biopásy – v současné době jarní obilovina). Další 2 pruhy o celkové výměře cca 0,6 ha ponechává drobný zemědělec – člen našeho MS Milan Dvořáček. Do roku 2014 oséval 2 ha biopásů další zemědělec Pavel Pleiner.

 
Lesík 916 na podzim 2016

Lesík 916 na podzim 2016

Lesík 916 na podzim 2016

Lesík 916 na podzim 2016

 
Lesík 916 na podzim 2016

Lesík 916 na podzim 2016

 
Lesík 916 na podzim 2016

Lesík 916 na podzim 2016

 

Lesík 920-2 na podzim 2016

 
Lesík 920-2 na podzim 2016

Lesík 920-2 na podzim 2016

Lesík 920-2 na podzim 2016

Lesík 920-2 na podzim 2016

 
Lesík 920-2 na podzim 2016

Lesík 920-2 na podzim 2016

 
Lesík 920-2 na podzim 2016

Lesík 920-2 na podzim 2016

 
Lesík 920-2 na podzim 2016

Lesík 920-2 na podzim 2016

 
Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

 
Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

 
Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

 
 výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

 
Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

Výsadba lesíku 920-2 v r. 2009

 
Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

 
Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

 
Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

Strojové sázení stromků a oplocování lesíku 916-2 2015

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *