Historie MS Hubert Malá Hraštice

Myslivecké sdružení Hubert Malá Hraštice vzniklo 2. ledna 1960 sloučením místních myslivců ze Sokola Malá Hraštice se sdružením Hubert Mokrá Vrata. Další etapa růstu nastala až v roce 1983, kdy se rozpadlo sousední MS Nová Ves pod Pleší. A nárůst rozlohy honitby pokračoval, protože se nám podařilo získat pozemky i po zaniklém sdružení z Lečic. Nemalá část členů z těchto již neexistujících sdružení byla přijata k nám do Malé Hraštice. O 10 let později došlo k uzavření nových nájemních smluv a naše sdružení začalo hospodařit na pozemcích honebního společenstva Nová Ves pod Pleší. V roce 2008 byla postoupena honitba v okolí obce Pouště a části Mokrovrat spolku z Dražetic. V současné době máme 35 stálých členů a hospodaříme na výměře zhruba 1950 ha. Naše honitba se rozkládá od Zahořan přes Novou Ves pod Pleší, Lečice, Hraštici, Nový Knín až k Mokrovratům a Voznici. Vzhledem k platné legislativě bylo sdružení v lednu 2016 přejmenováno na Myslivecký spolek Hubert Malá Hraštice.

Napsat komentář