Archiv příspěvků

Napáječky pro zvěř

Publikováno 7.6.2021 |

Připomínáme členům, aby kontrolovali a doplňovali vodu v napáječkách umístěných v  honitbě, zvláště v teplých dnech.

Zároveň žádáme spoluobčany, aby tyto nádoby nechali nepoškozené na místě.

Oprava betonu ve voliéře

Publikováno 4.7.2021

Abychom si usnadnili péči o bažanty, opravili jsme betonovou podlahu v naší voliéře.

Jsme v časopise Myslivost-Stráž myslivosti

Publikováno 30.6.2021

V červencovém vydání časopisu Myslivost naleznete článek o naší práci pro krajinu

Toto dokážou psí mazlíčci

Publikováno 19.5.2021

Přes veškerá varování, upozorňování a agitaci jsme byli opět volání k několika případům úhynu srnčí zvěře, bohužel to byly srny, které byly plné.

Žádáme  majitele psů, aby své mazlíčky měli pod dohledem. Toto udělali volně pobíhající psi v okolí Nové Vsi pod Pleší, během několika dnů.

1 komentář

  1. Stáňa napsal:21.5.2021 Chudinky :-(

Grilování prasete

K oslavě Června – měsíce myslivosti – jsme uspořádali pro členy spolku a rodinné příslušníky 26.6. 2021 grilování prasete ve Velké Hraštici.

Vše se muselo nejprve řádně připravit- hlavně to sele :-)

Více fotek z grilování naleznete na https://www.rajce.net/a17339837

Úklid a oprava voliéry – jak jsme pracovali :-)

V sobotu 19.6. proběhla povinná brigáda na úklid voliéry. Počasí nám přálo až moc, ale vše jsme zvládli skvěle. Zde je pár fotek :-D

1 komentář:

  1. Jožka napsal:23.6.2021 (18:37)Jste samá práce, znáte vůbec dovolenou? Stihnete ještě vůbec chodit do práce? A co rodina?

Líheň

S odchovem bažantů se v našem spolku začalo jíž v 80. letech minulého století.

Bažantí slípka snese pět až dvanáct vajec, ale pokud je jako chovatel po snášce odebereme, snese i víc, až patnáct. Slepice většinou snese ob den po jednom vajíčko.

Správný průběh umělého líhnutí předpokládá kontrolu a regulaci teploty, vlhkosti, výměny vzduchu, vhodného uložení vajec a jejich obracení.

Bažantí vejce se v líhni obracejí dvakrát denně

Vejce se poprvé prosvětlují 5-6 den od vložení do líhně – zjišťuje se tím oplozenost, podruhé 18-19 den od vložení do líhně – tímto prosvícením se zjistí odumřelé zárodky.

Bažantí kuřata se líhnou po 22 až 27 dnech

Kuřata vylíhnutá v líhni přemístíme po 12 až 24 hodinách do odchovny. V ní udržujeme teplotu 35°C.

Letos jsme vylíhli 333 kuřat

Už se líhnou 

Po trpělivé péči a čekání se nám začínají první bažantí kuřátka líhnout. 

Celkem bylo vylíhnuto 333 kuřat

Pod umělou kvočnou

Pod náhradní matkou

Konečně se nám podařilo sehnat 4 adoptivní matky- kvočny domácí. Pod každou bylo dáno dalších 22 malých bažantů. Klidně je odchovají a při vypouštění do přírody mají tito bažanti větší šanci a na přežití před velkým množstvím predátorů.

1 komentář: Líheň

Michal K. napsal:26.5.2021 (12:10)

Dobrý den, máte můj obdiv. S tím musí být kupa práce.

Rozhazování pachových zradidel

Po upozornění od zemědělců, kteří se chystají sekat trávu na loukách v naší honitbě, jsme nelenili a vyrazili do přírody, abychom rozmístili pachová zradidla odpuzující zvěř z těchto míst. Tímto bychom měli, alespoň částečně zamezit škodám na zvěři, která není ve vysoké trávě vidět a zemědělci ji mnohdy nechtěně posekají.

Pachový koncentrát jsme aplikovali  na válečky z dřevité vlny a ty pak rozmístili v pravidelných rozestupech. Toto jsme učinili na několika úsecích v naší honitbě       (v okolí Nové Vsi, Malé a Velké Hraštice) Tento prostředek není jakkoli nebezpečný, nejen pro divokou zvěř, ale i pro domácí mazlíčky (pouze poněkud nepříjemně zapáchá).

Ukliďme Česko

V sobotu 5. června proběhla brigáda na úklid katastru obce Malá Hraštice spolu s Tělocvičnou jednotou Sokol Malá Hraštice. Tato aktivita je v rámci akce „Ukliďme svět. Ukliďme Česko.“
https://www.uklidmecesko.cz/

Více fotek naleznete na : /https://ms-hubert-mala-hrastice.rajce.idnes.cz/Uklid_M.H./

Dětský den

Dětský den v Malé Hraštici, na kterém jsme v minulých letech spolupracovali, je bohužel i letos, stejně jako v loňském roce zrušen z důvodů covidové situace. Zde naleznete pár fotek z let minulých a doufáme, že v budoucnu se opět pořádání dětských dnů zúčastníme.

https://ms-hubert-mala-hrastice.rajce.idnes.cz/Detske_dny/

Jde to i bez chemie

Přípravy ploch pro zvěřní políčka a biopásy před setím – 1. krok – hluboká orba, zaorání zbytků slámy a vzrostlého plevele

2.krok – uvláčení všech ploch cca 6,5 ha krmných biopásů a 15,5 ha políček pro zvěř.

A konečně 3.krok – Osívání

Výsadba dvou remízků

Po předchozí přípravě v uplynulých měsících – usazování kůlů, oplocování, vrtání děr – nadešel čas vysázení 1 150 ks sazenic nektarodárných a plodonosných keřů a stromů. Na pozemek pod kolejemi u Nové Vsi bylo vysázeno 780 stromků a keřů různých druhů, zbylých 370 sazenic bylo vysázeno na náš pozemek u Malé Hraštice :

Hloh

Jeřáb ptačí

Růže šípková

Trnka obecná

Ptačí zob

Řešetlák počistivý

Líska obecná

Rybíz červený

Rybíz černý

Dřín obecný

Morušovník bílý

Pámelník bílý

Temnoplodec

Jabloň lesní

Sázení probíhalo stejně jako v roce 2019, tzn. předvrtanou jamku jsme zbavili většiny napadané ornice, do zbytku zeminy pak přidali kávovou lžičku hydrogelu, promíchali se zeminou a usadili sazenici, předem opatrně vyndanou z plastového kontejneru. Trochu hydrogelu jsme přidali i na vrchní část kořenového balu. Pak jsme již zasypali zeminou po vrtání tak, aby kořenový bal a hydrogel na horní části balu byl důkladně zakryt zeminou a zároveň jsme patřičně umačkali.  Hydrogel nám pomůže zadržovat vodu u sazenic. Doufáme, že tento přípravek nám pomůže omezit zasychání nových stromků a keřů a ty tak budou již brzo plnit funkci krajinotvorného prvku v našem okolí. Nyní budeme doufat v brzký déšť.


Děkujeme všem členům i rodinným příslušníkům za práci odvedenou na této brigádě, za dodržování rozestupů a ostatních protiepidemických opatření, především pak našim důchodcům, kteří nám přišli pomoci, i když již nemusí.

Po několika dotazech na účel oplocenky u Malé Hraštice, byla tato  ,,vyzdobena“ plakátem, vysvětlujícím účel této oplocenky

Plné ruce práce

       Ani v brzkých jarních měsících neleníme. V současné době pracují naši členové dle svých časových možností a za dodržení pandemických opatření na přípravě dvou pozemků k výsadbě krajinotvorných prvků- remízů.

V minulých měsících  členové MS Hubert Malá Hraštice  usadili  celkem 250 dřevěných kůlů okolo těchto pozemků. Na kůly bylo v březnu osazeno oplocení. Vznikly  tak oplocenky, které budou sloužit k ochraně sazenic nektarodárných a plodonosných keřů a stromů. Ty máme v plánu  vysázet začátkem měsíce dubna 2021

Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti.

Myslivecký spolek „HUBERT„ Malá  Hraštice  se  zabývá  nejen odstřelem  zvěře, ale  hlavně činnostmi, souvisejícími se zvýšením stavů drobné zvěře v naší  přírodě (zajíci, bažanti, koroptve). Proto každý rok kupujeme koroptve, které vypouštíme do přírody.

V minulosti jsme postavili voliéru, ve které máme zakomorované bažantí hejno.

V době snůšky sbíráme vajíčka a ve vlastní líhni líhneme novou generaci. Po vylíhnutí kuřátek je někteří členové odchovávají doma (pod žárovkou tzv.“umělou kvočnou“ popř. pod kvočnou domácí slepice) do  stáří  8 týdnů.

  

Následně jsou bažanťata přemístěna do velké voliéry, kde se členové střídají o jejich krmení.

Spolek zajišťuje obilí pro zvěř na zimní  období. Tímto  bychom rádi  poděkovali  obecním  úřadům  Malá  Hraštice, Nová Ves pod Pleší a Mokrovraty,  které  nám  poskytují  finanční  pomoc .

Dále zemědělsky hospodaříme na polních pozemcích (svých i pronajatých). Tyto  pozemky osíváme směskami, které se nesklízejí a nechávají se pro zvěř a zpěvné ptactvo  na  zimní období. Zároveň má každý člen svoje krmné zařízení do kterých musí v zimním období  předkládat krmivo (obilí, seno, sůl).

Spolek založil již 3 remízky, které slouží jako významné krajinotvorné prvky v přírodě. V letošním roce budeme v této činnosti pokračovat.

 Výsadba remízku v roce 2019

Na podzim loňského roku jsme zorganizovali úklid našeho lesa od starých větví a  různého nepořádku. Tuto činnost jsme prováděli ve skupinkách, z důvodů nařízení vlády  v období koronaviru. V červnu loňského roku (červen – měsíc myslivosti)jsme pořádali kamarádské posezení u grilovaného divokého prasátka spolu s rodinnými příslušníky a přáteli myslivosti.

Bohužel nejvýznamnější kulturní akci našeho spolku, vyhlášené myslivecké plesy s bohatou tombolou, byly zrušeny z důvodu epidemických opatření .

Tombola na našem plese v roce 2019

Začíná jaro  a v  přírodě  nový  život  ( rození  a  kladení  mláďat).  Proto upozorňujeme spoluobčany, aby  se při  vycházkách  se  svými  psy  chovali  ohleduplně. Mrzí nás, že  někteří  se  chovají  v přírodě bez ohledu na zvěř a mnohdy na naše výtky reagují velmi agresivně.

Rádi bychom poděkovali příznivcům myslivosti za podporu a přejeme pevné zdraví v této problematické době.

Výbor MS .

publikováno 12.3.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *